Marika Formgrens blogg

Marika Formgrens blogg

Om bloggen

Bloggen kom till på begäran från läsare som tyckte att det var knepigt att hitta mina ledare. Syftet från början var alltså att länka till mina SNB-ledare, som publicerades på litet olika ställen från dag till dag.
Nu när jag inte är ledarskribent längre publiceras jag med glesare mellanrum, men ska försöka länka när det sker. Å andra sidan får jag förhoppningsvis mer tid till traditionella blogginlägg.

Ätstörningar och normkritik

LedarePosted by Marika Formgren 07 May, 2013 19:23:15

Har en ledare i bland annat VästerviksTidningen om anorexia och andra ätstörningar samt deras koppling till dagens skönhetsideal - och vad som kan och bör göras för att förebygga ätstörningar:

Politik rår inte på ideal