Marika Formgrens blogg

Marika Formgrens blogg

Om bloggen

Bloggen kom till på begäran från läsare som tyckte att det var knepigt att hitta mina ledare. Syftet från början var alltså att länka till mina SNB-ledare, som publicerades på litet olika ställen från dag till dag.
Nu när jag inte är ledarskribent längre publiceras jag med glesare mellanrum, men ska försöka länka när det sker. Å andra sidan får jag förhoppningsvis mer tid till traditionella blogginlägg.

Heimdal och ett borttaget blogginlägg

AnnatPosted by Marika Formgren 27 May, 2014 16:59:48

I morgon, onsdag den 28 maj, ska jag hålla ett föredrag för den borgerliga studentföreningen Heimdal i Uppsala. Det sker i föreningens lokaler på S:t Larsgatan 10 i Uppsala, med start klockan 19:30. Icke-medlemmar i föreningen är också välkomna, men får betala inträde på 20 kronor. Bloggläsare som finns i Uppsalatrakten och tycker att det skulle vara roligt att lyssna är härmed inbjudna!

Min arbetsrubrik på föredraget är "Konservativ utan tweedkavaj". Jag kommer att tala om konservatismens undanträngda roll i Sverige, samt om de mjuktotalitära tendenser som skrämmer mig så mycket.

Under föredraget kommer jag att ta upp ett blogginlägg som jag skrev på Correns ledarblogg i maj 2012. Det var när Fredrik Reinfeldt hade uttalat sig om "etniska svenskar mitt i livet" och drevet gick på grund av statsministerns ordval som jag skrev ett blogginlägg med rubriken "Det räcker nu!". Detta blogginlägg var en av de utlösande faktorerna till att jag några veckor senare belades med skrivförbud, i september samma år tog tjänstledigt från Corren och vid årsskiftet 2013/2014 sade upp mig från min tillsvidareanställning där.

Egentligen tycker jag inte om att återpublicera gamla texter. Mycket hinner hända på två år, och skulle jag ha skrivit blogginlägget i dag hade jag förmodligen formulerat mig annorlunda. Men eftersom blogginlägget togs bort efter beslut från chefredaktören och jag kommer att tala om det under mitt föredrag så återger jag det nedan. Jag är inte helt säker på vilken dag det publicerades på Correns ledarblogg, men förmodligen var det den 17 maj 2012. Sammanhanget var alltså att Fredrik Reinfeldt hade använt uttrycket "etniska svenskar" under en intervju, och fått ruskigt hård kritik för det. Här är det två år gamla blogginlägget:

*****

Det räcker nu!

Statsministerns uttalande om etniska svenskar har orsakat twitterpanik, kritikstorm och en total intellektuell kollaps på nyhetsplats i både Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Reaktionerna är en sorglig bekräftelse på att vi fått ett så ängsligt och bajsnödigt debattklimat att journalister och debattörer missar de viktiga samhällsfrågorna för att i stället förfasa sig över ett ordval.

Mycket behöver redas ut, så vi börjar med själva uttalandet och dess sammanhang. Efter ett besök i Växjö i måndags rapporterade TT följande om Fredrik Reinfeldt:

"Han anser inte att regeringen är överdrivet försiktig i sin finanspolitik.

Vi är aktsamma för att vi ser en stor oro i vår omvärld och vi har redan sett att det har påverkat efterfrågan, säger Reinfeldt som också anser att det ofta i bedömningar av regeringens politik finns ett mått av efterklokhet.

Det är ofta en diskussion om var man befinner sig i en konjunkturcykel, och det är lättare att bedöma det i efterhand.

TT: Hur länge ska man vänta innan man stimulerar ekonomin? Till tio procents arbetslöshet? Det är nu en arbetslöshet som ni beskrev som massarbetslöshet 2006.

Det är inte korrekt att beskriva Sverige som i ett läge med massarbetslöshet. Om man tittar på etniska svenskar mitt i livet så har vi mycket låg arbetslöshet. Vi beskrev då (2006) ett vidare utanförskap som handlade om att en stor del av de som var i arbetsför ålder, men som inte jobbade, inte beskrevs som arbetslösa. Och utanförskapet har minskat, säger Reinfeldt."

Som Sanna Rayman på SvD:s ledarsida konstaterar pekar hela sammanhanget på att Reinfeldt nämner de etniska svenskarna för att förklara att han ser arbetslösheten som strukturell, inte konjunkturell, och att följden då blir att det som behövs inte är en generell stimulans av ekonomin utan riktade åtgärder.

Alla de kritiker som menar att Reinfeldt viftar bort arbetslöshetsproblemet eftersom det inte drabbar svenskar har alltså fel.

Men den mest huvudlösa kritiken handlar inte om hur Reinfeldt ser på arbetslösheten, utan att han använder begreppet "etniska svenskar". I Dagens Nyheter skriver nyhetsreportern Mats J Larsson så här:

"Etnicitet är ett begrepp som ofta används av extremhögerpartier som Nationaldemokraterna och det nazistiska Svenskarnas parti. Begreppet definieras av Nationalencyklopedin som "namngiven grupp av människor med myter om ett gemensamt ursprung"."

Och Svenska Dagbladets faktakoll ger Fredrik Reinfeldt "rött ljus", med motiveringen:

"Begreppet ”etniska svenskar” är inte något som används i statistik eller officiella sammanhang. Tvärtom är det ett osäkert begrepp att använda, enligt experter SvD talat med.

Den arbetslöshet som statsministern talade om finns det ingen statistik över – helt enkelt för att gruppen ”etniska svenskar” inte existerar i formell mening. Ändå uttalade sig Reinfeldt om just detta."

Källorna som SvD har använt sig av är Statistiska Centralbyrån och generaldirektören vid IFAU. Om faktakollen hade orkat att också konsultera svensk lagstiftning hade de sett att begreppet etnicitet är mycket viktigt i till exempel diskrimineringslagen (det är en av sju diskrimineringsgrunder). Det finns en förordning om statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund. Rättegångsbalken slår fast att nämndemannakåren ska ha en allsidig sammansättning med hänsyn till bland annat etnisk bakgrund, och förordningen om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av integrationspolitiken skriver om samhällets etniska mångfald och vikten av att motverka etnisk diskriminering. Utlänningslagen innehåller förvisso inte orden etnicitet eller etnisk, men när flykting definieras som en utlänning som känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av bland annat ras, nationalitet eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp ligger etnicitetsbegreppet väldigt nära. När vi talar om till exempel kurder, romer eller samer utgår vi från ett etnicitetstänkande, så visst förekommer etniska grupper i officiella sammahang ‒ det är bara etniska svenskar det är ovanligt att tala om.

Därför blir det så absurt att DN och SvD på nyhetsplats försöker att misstänkliggöra och smutskasta själva begreppen etnicitet och etnisk. Det påminner inte så litet om när Maria Sveland tidigare i år försökte fula ut begreppet "politiskt korrekt", genom att hävda att bara främlingsfientliga rasister med bruna tendenser som "fiskar i grumliga vatten" använder det.

DN:s citat från Nationalencyklopedin är gravt missvisande och tendentiöst, eftersom NE innehåller två långa artiklar ‒ en om "etnisk grupp" och en om "etnicitet" ‒ som bjuder på betydligt mer information än "namngiven grupp av människor med myter om ett gemensamt ursprung". Att dessutom skriva att begreppet etnicitet används av extremhögerpartier, men inte nämna att det är en diskrimineringsgrund enligt svensk lag, visar att Mats J Larsson bara är ute efter att brunfärga Reinfeldt och skrämma andra politiker och debattörer från att använda ordet etnisk.

SvD:s faktakoll som skriver att "gruppen "etniska svenskar" inte existerar i formell mening" är ännu värre. I stället för att presentera fakta göder de en utbredd vanföreställning om att den som vill vara emot rasism och främlingsfientlighet måste vara oikofob, det vill säga förakta och se ned på sitt eget folk och ursprung. Ja, SvD:s faktakoll går ju så långt som att förneka att gruppen etniska svenskar existerar. Logiken säger tvärtom att en sund stolthet över och medvetenhet om det egna landets (Sverige i det här fallet) kultur och traditioner underlättar en bra integration av invandrare. För vad ska en invandrare integreras i om svenskarna är ett självföraktande folk med inställningen att vi egentligen inte existerar?

Det räcker nu! Vi ska inte ägna oss åt oikofobi, självförakt och fulstämpling av allt fler begrepp (debatten kommer att bli allt snävare när "politiskt korrekt" och "etnicitet" följs av ännu fler ord som sätter nazistämpel på användaren). Inte minst måste debattklimatet förändras för invandrarnas skull.

Det är nämligen så att invandrare har mycket svårare att få jobb än etniska svenskar/födda i Sverige av svenska föräldrar/pursvenskar (välj vilken du vill). Likaså är det betydligt fler invandrare som misslyckas i skolan. Det är allvarliga samhällsproblem, och första steget mot att göra något åt dem är att erkänna deras existens. Den som skriker i högan sky när statsministern nämner etniska svenskar kanske känner sig som en underbar antirasist som "gillar olika", men hindrar samtidigt den debatt och process som skulle kunna göra invandrares tillvaro i Sverige mer jämlik med de etniska svenskarnas. Att erkänna problemen hjälper på sikt invandrarna mer än att posera med plakatpolitiska floskler.