Marika Formgrens blogg

Marika Formgrens blogg

Om bloggen

Bloggen kom till på begäran från läsare som tyckte att det var knepigt att hitta mina ledare. Syftet från början var alltså att länka till mina SNB-ledare, som publicerades på litet olika ställen från dag till dag.
Nu när jag inte är ledarskribent längre publiceras jag med glesare mellanrum, men ska försöka länka när det sker. Å andra sidan får jag förhoppningsvis mer tid till traditionella blogginlägg.

Reinfeldt och 68-vänstern

LedarePosted by Marika Formgren 19 Oct, 2013 19:35:22
Moderaternas arbetsstämma pågår just nu i Norrköping. Jag var där torsdag och fredag och skrev två ledare, varav den ena har webbpublicerats.
När Fredrik Reinfeldt höll stämmans öppningstal var det en lisa för själen att höra honom skälla ut 68-vänstern och "det galna kvartsseklet". Men hur går det egentligen ihop med hans omfamnande av andra vågens feminism och progressiv reformpedagogik i samma tal? I Gotlands Allehanda:
Reinfeldts pussel går inte ihop